Spirometrie

Patiënten die last hebben van veel hoesten, kortademigheid en/of benauwdheid, zouden een meting kunnen doen om vast te stellen of zij astma of COPD hebben. Er zijn verschillende manieren om de longfunctie van patiënten te meten. Een bekend hulpmiddel om een dergelijke meting uit te kunnen voeren, is spirometrie.

Dit is een blaastest waarmee de huidige werking van de longen van de patiënt vastgesteld kan worden, oftewel de maximale hoeveelheid lucht die een patiënt kan in- en uitademen. De meting wordt na de blaastest grafisch uitgebeeld. Het is een betrouwbare test die gebruikt kan worden bij kinderen vanaf 3 jaar.

Bij de meting moet de lengte en het gewicht van de patiënt van te voren gemeten worden. De patiënt mag vanaf een uur van tevoren niet meer roken en hij mag daarnaast bepaalde long- en allergiemedicatie niet innemen. De patiënt krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat er door de neus geademd wordt. De persoon in kwestie dient vervolgens in een mondstuk te ademen. Dit mondstuk is verbonden met het meetapparaat. De procedure van het in- en uitademen in het mondstuk moet meerdere malen worden herhaald.

Tijdens de meting dient de arts erop te letten dat het in- en uitademen goed wordt uitgevoerd door de patiënt. De patiënt mag bijvoorbeeld niet hoesten tijdens de test en moet op de juiste momenten kort of juist langer, en hard genoeg blazen. Juiste instructies van de arts zijn daarom erg belangrijk.

Scholing van de arts is belangrijk

De arts dient dus goed te weten hoe de test uitgevoerd moet worden. Zoals je inmiddels wel begrijpt gaat het hier tenslotte niet om een eenvoudige test. Het is van belang dat de arts die de test bij de patiënt uitvoert, daarom genoeg en de juiste kennis heeft van spirometrie. Dit is nodig om een betrouwbaar resultaat te krijgen uit het onderzoek. Voordat een spirometrie uitgevoerd kan worden, is het dus belangrijk dat de arts (of andere professional in de longzorg) scholing krijgt over dit specifieke onderwerp. Deze scholing wordt op verscheidene plekken aangeboden.

Om een duidelijker beeld te krijgen van het verloop van spirometrie, kan je de volgende video bekijken:

Naast de inzet van een spirometrie, zijn er nog andere hulpmiddelen die je in kunt zetten om het leven comfortabeler te maken indien je astma hebt. Het volgende artikel laat echter zien dat niet alle hulpmiddelen wellicht even effectief zijn.