Longgeluiden

Longgeluiden geven je informatie over de conditie van je luchtwegenWaarschijnlijk sta je nooit stil bij het feit dat je ademhaalt of bij de longgeluiden die door je longen worden geproduceerd. Er zijn dan ook weinig mensen die weten hoe de longen eigenlijk werken en welke geluiden ze zoal produceren. Om hier verandering in te brengen, lees je in dit artikel over hoe de longen eigenlijk werken, zodat jij steeds weer zuurstof in je bloed krijgt. Ook zullen we enkele longgeluiden bespreken, vertellen waarom de geluiden van je longen voor artsen zo belangrijk zijn en je uitleggen hoe men vroeger longgeluiden waarnam.

Werking en plaatsing

Je longen zorgen ervoor dat er zuurstof in je lichaam naar binnenkomt, zodat de zuurstof aan je bloed kan worden afgegeven. Voordat de zuurstof je bloed heeft bereikt, wordt het door je longen doorgegeven aan kleine luchtpijpjes. Deze luchtpijpjes zijn vervolgens verbonden met zogenaamde longblaasjes die ervoor zorgen dat het zuurstof aan het bloed wordt afgegeven. Iedere keer dat je inademt drukt het middenrif (dat tevens steun biedt aan de borstholte waarin de longen zitten) de organen die in je buik zijn gepositioneerd naar beneden. Dit is nodig zodat de longen zich kunnen vullen met lucht. Zoals je wellicht al begreep gaan bij de uitademing de organen weer naar boven, zodat de opgenomen lucht weer naar buiten kan.

Waarom zijn longgeluiden zo belangrijk?

Zoals we in de inleiding van dit artikel al aangaven zijn longgeluiden belangrijk voor artsen. Dergelijke geluiden geven namelijk informatie die belangrijk is in het geval iemand last heeft van zijn luchtwegen, zeker als die persoon mogelijk last heeft van bepaalde ziektes zoals COPD. Maar wat horen artsen zoal wanneer ze naar jouw longgeluiden luisteren? Om je daar een idee van te geven, zullen we een aantal veel voorkomende geluiden bespreken.

Pleurawrijven

Simpel omschreven hoor je bij dit geluid hetzelfde als je door verse sneeuw loopt. Het krakende geluid dat je hoort indien je in de sneeuw stapt, neem je bij het in- en uitademen waar.

Gewoon ademgeruis

Ademgeruis dat iedereen produceert klinkt als een zacht ruisend geluid. Met name zul je dit longgeluid kunnen waarnemen indien iemand inademt, want bij de uitademing zal je het geluid nauwelijks of zelfs helemaal niet horen.

Rhonchi

Dit geluid kan je waarnemen bij mensen die luchtwegen hebben die flink zijn vernauwd. Je neemt hoogfrequente bijgeluiden waar die elkaar continu zullen opvolgen.

Ben je trouwens benieuwd naar hoe het komt dat iemand snurkt of de hik krijgt? Lees dan meer over de relatie tussen longgeluiden en de ademhaling.

De geschiedenis van het luisteren naar longgeluiden

Longgeluiden worden al decennia lang waargenomen via een stethoscoop. Echter, deze handige hulpmiddelen waren vroeg nog van hout en nog verder terug in de tijd waren er helemaal geen stethoscopen en werden alternatieve technieken gebruikt om de geluiden die de longen produceerden waar te nemen. Het eerste hulpmiddel dat werd gebruikt was een opgerold schrift waardoor naar de longen werd geluisterd. Voordat deze methode werd toegepast, drukten artsen hun hoofd tegen de borstkas, iets wat voor vrouwen erg ongemakkelijke situaties opleverde. Vandaag de dag boffen we dus met de moderne versies van de stethoscoop!

We hopen dat dit artikel jouw kennis over je longen heeft vergroot en dat je beseft dat dokteren heel wat studies moeten volgen voordat ze de geluiden van je longen goed kunnen interpreteren. Om je hier een nog beter beeld van te kunnen geven, hebben we een voorbeeld van een scholingstraject voor doktoren opgezocht waarin ze leren longgeluiden te beoordelen. Om je een idee te geven van de longgeluiden die artsen horen, hebben we onderstaande video voor je gevonden:

Over DotNetNuke-Portal.com

GezondheidDotnetnuke-portal.com is opgericht om mensen te informeren over onderwerpen die met gezondheid hebben te maken. We proberen dit doel te bereiken door relevante informatie en links naar andere relevante website te verstreken. Je gezondheid is tenslotte heel belangrijk voor iedereen die op aarde leeft.

Doordat er steeds meer bekend wordt over ziektes, gezonde voeding, de gevolgen van luchtvervuiling enzovoorts zijn steeds meer mensen geïnteresseerd geraakt in het onderwerp gezondheid. Deze mensen willen we graag helpen, door relevante artikelen te publiceren.

We vragen iedereen dan ook vriendelijk om kennis en tips met ons te delen waarmee we ons blog van nog meer waardevolle informatie kunnen voorzien. Op die manier helpen we elkaar met het verhogen van elkaars leefkwaliteit. Jouw bijdrage is dus ook van harte welkom, we zien uit naar jouw bericht!

Spirometrie

Patiënten die last hebben van veel hoesten, kortademigheid en/of benauwdheid, zouden een meting kunnen doen om vast te stellen of zij astma of COPD hebben. Er zijn verschillende manieren om de longfunctie van patiënten te meten. Een bekend hulpmiddel om een dergelijke meting uit te kunnen voeren, is spirometrie.

Dit is een blaastest waarmee de huidige werking van de longen van de patiënt vastgesteld kan worden, oftewel de maximale hoeveelheid lucht die een patiënt kan in- en uitademen. De meting wordt na de blaastest grafisch uitgebeeld. Het is een betrouwbare test die gebruikt kan worden bij kinderen vanaf 3 jaar.

Bij de meting moet de lengte en het gewicht van de patiënt van te voren gemeten worden. De patiënt mag vanaf een uur van tevoren niet meer roken en hij mag daarnaast bepaalde long- en allergiemedicatie niet innemen. De patiënt krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat er door de neus geademd wordt. De persoon in kwestie dient vervolgens in een mondstuk te ademen. Dit mondstuk is verbonden met het meetapparaat. De procedure van het in- en uitademen in het mondstuk moet meerdere malen worden herhaald.

Tijdens de meting dient de arts erop te letten dat het in- en uitademen goed wordt uitgevoerd door de patiënt. De patiënt mag bijvoorbeeld niet hoesten tijdens de test en moet op de juiste momenten kort of juist langer, en hard genoeg blazen. Juiste instructies van de arts zijn daarom erg belangrijk.

Scholing van de arts is belangrijk

De arts dient dus goed te weten hoe de test uitgevoerd moet worden. Zoals je inmiddels wel begrijpt gaat het hier tenslotte niet om een eenvoudige test. Het is van belang dat de arts die de test bij de patiënt uitvoert, daarom genoeg en de juiste kennis heeft van spirometrie. Dit is nodig om een betrouwbaar resultaat te krijgen uit het onderzoek. Voordat een spirometrie uitgevoerd kan worden, is het dus belangrijk dat de arts (of andere professional in de longzorg) scholing krijgt over dit specifieke onderwerp. Deze scholing wordt op verscheidene plekken aangeboden.

Om een duidelijker beeld te krijgen van het verloop van spirometrie, kan je de volgende video bekijken:

Naast de inzet van een spirometrie, zijn er nog andere hulpmiddelen die je in kunt zetten om het leven comfortabeler te maken indien je astma hebt. Het volgende artikel laat echter zien dat niet alle hulpmiddelen wellicht even effectief zijn.

Roken

Berg vansigaretten

Dat roken slecht voor je is weten de meeste mensen inmiddels wel, maar waarom stoppen mensen dan niet met roken en wat gebeurd er in je lichaam als je rookt? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijke consequenties voor je luchtwegen? In dit artikel lees je hier meer over.

Schadelijke stoffen in tabaklucht

Nicotine (een bestanddeel van tabak) werkt verslavend. En zoals bij vele verslavingen, heb je steeds weer hetzelfde goedje nodig om dezelfde reactie in je lichaam te bewerkstelligen. Voor rokers is het roken van een sigaret ook vaak ontspannend. Weetje: Dit effect zou versterkt worden doordat rokers diep inademen als ze een teugje van de sigaret nemen en vervolgens hun uitademing verlengen als ze de rook uitblazen. Deze manier van ademen zorgt ervoor dat mensen rustiger worden.

Maar nicotine is niet het enige bestanddeel van tabak dat schade kan veroorzaken. Tabaksrook bevat namelijk nog andere stoffen die slecht kunnen zijn voor je gezondheid en nare ziektes zoals kanker kunnen veroorzaken. Rokers kunnen hun levensduur dus mogelijk verkorten als ze blijven roken.

Consequenties voor de luchtwegen

Roken zorgt voor de afzet van teer in de longen. Daarnaast neemt de hoeveelheid slijm dat wordt afgevoerd uit de luchtpijp en de longen af. Deze gevolgen kunnen ervoor zorgen dat mensen die roken op den duur chronische longziektes oplopen. Denk hierbij aan longziektes zoals bronchitis en longemfyseem (chronische longziektes worden ook wel Chronic obstructive pulmonary disease, afgekort COPD genoemd). Roken kan er dus voor zorgen dat er schade ontstaat aan het longweefsel, waarna er op langere termijn mogelijk ziektes de gezondheid van de patiënt aantasten.

Samengevat heeft roken dus meerdere nadelige gevolgen, maar is het i.v.m. de verslavende werking voor rokers lastig om de sigaret uit te doven. Toch, als je op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen, dan kan dat wellicht een extra motivatie zijn die je kan helpen om te stoppen met roken.

Sommige mensen die inmiddels ernstig ziek zijn en tevens roken hebben volgens onderstaande video ook profijt als ze alsnog besluiten te stoppen met roken.

1 2