Disclaimer

Dotnetnuke-portal.com is, inclusief alle informatie die op deze website staat, enkel gericht op de inwoners van Nederland. De gehele inhoud van de site is samengesteld met grote zorg en aandacht. Toch vervangt de informatie die op dotnetnuke-portal.com te vinden is geen adviezen van mensen die een medisch beroep uitoefenen. Hierdoor kan dotnetnuke-portal.com geen enkele aansprakelijkheid worden verweten vanwege incomplete of foutieve informatie.

Dotnetnuke-portal.com heeft alle rechten om informatie en content aan de site toe te voegen of (indien dat gewenst is) te verwijderen. Hiervan hoeft niemand in kennis te worden gesteld. Zoals eerder gezegd verschaft de website enkel informatie. Mocht er een aanleiding zijn om na het lezen van de informatie onze adviezen toe te passen, dan dient daarvoor altijd eerst contact te worden opgenomen met de huisarts of een medisch specialist.

Omdat we dotnetnuke-potal.com willen voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie verwijzen wij vaak naar andere websites waar een filmpje, artikel of andere content te vinden is. Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de content op die websites is geheel uitgesloten.